Điều khoản dịch vụ

Điều khoản & Điều kiện của Dịch vụ Phần mềm VidFrom

Vui lòng đọc kỹ tuyên bố Điều khoản Dịch vụ này. Trong trường hợp bạn không chấp nhận các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận. Sau đó, bạn không được phép sử dụng trang web của chúng tôi.

Điều khoản dịch vụ

Nói cách khác, bằng cách sử dụng VidFrom, bạn có nghĩa vụ với các điều khoản ở đây.

Tiếp cận các dịch vụ

Hãy lưu ý rằng chúng tôi có quyền cải thiện một số điều khoản hoặc bất kỳ điều khoản bổ sung nào mà không cần thông báo.

Bạn phải ngừng sử dụng dịch vụ VidFrom trong trường hợp bạn không đồng ý với các Điều khoản. Nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ sau đó sẽ phản ánh sự chấp thuận của bạn đối với Điều khoản.

Các thay đổi đối với trang web

Khi có sẵn, bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không đảm bảo tính khả dụng của một số tính năng cụ thể hoặc trang web. Một tính năng nhất định có thể không hoạt động mà phiên bản cuối cùng có thể hoạt động và có thể là phiên bản beta.

Chúng tôi có quyền cải thiện, xóa, hạn chế hoặc chặn truy cập tính phí hoặc ngừng cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của trang web bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.

Nội dung

Xin lưu ý rằng bất kỳ việc sử dụng tài liệu nào phải được sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền của nội dung tương ứng.

Bạn chỉ nên sử dụng trang web của chúng tôi cho mục đích giáo dục hoặc cá nhân. Mọi việc sử dụng VidFrom cho mục đích thương mại đều bị nghiêm cấm và có thể bị truy tố trước pháp luật.

Ngoài ra, người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi hoạt động liên kết đến dữ liệu do VidFrom truyền đi. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ quyền nào đối với nội dung.

Do đó, VidFrom sẽ không chịu trách nhiệm đối với một số bên thứ ba khác hoặc người dùng về việc cho phép tải xuống nội dung. Chúng tôi chỉ cung cấp hỗ trợ kỹ thuật.

VidFrom có ý định tạo bản sao lưu nội dung trực tuyến có thể tải xuống cho mục đích giáo dục hoặc cá nhân. Nói cách khác, sử dụng hợp lý.

Liên hệ

Đối với bất kỳ câu hỏi, khiếu nại hoặc khiếu nại nào liên quan đến Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Trang liên lạc.