Syarat Perkhidmatan

Terma & Syarat Perkhidmatan Perisian VidFrom

Sila baca pernyataan Syarat Perkhidmatan ini dengan teliti. Sekiranya anda tidak menerima terma dan syarat perjanjian. Selepas itu, anda tidak dibenarkan menggunakan laman web kami.

Syarat Perkhidmatan

Dengan kata lain, dengan menggunakan VidFrom anda diwajibkan dengan syarat di sini.

Akses ke perkhidmatan

Ketahuilah bahawa kami berhak untuk memperbaiki beberapa peruntukan atau syarat tambahan tanpa pemberitahuan.

Anda mesti berhenti menggunakan perkhidmatan VidFrom sekiranya anda tidak bersetuju dengan Syarat. Sekiranya anda terus menggunakan perkhidmatan selepas itu akan menunjukkan persetujuan anda terhadap Syarat.

Perubahan ke laman web

Apabila tersedia, anda boleh menggunakan laman web kami. Kami tidak menjamin ketersediaan beberapa ciri khusus atau laman web. Ciri tertentu mungkin tidak berfungsi sehingga versi akhir mungkin berfungsi dan mungkin beta.

Kami berhak untuk memperbaiki, menghapus, membatasi atau menyekat akses caj atau berhenti menyediakan semua atau sebahagian laman web pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan.

Kandungan

Perlu diingat bahawa setiap penggunaan bahan harus dipersetujui dengan pemilik hak cipta kandungan masing-masing.

Anda hanya boleh menggunakan laman web kami untuk tujuan pendidikan atau persendirian. Sebarang penggunaan VidFrom untuk tujuan komersial dilarang sama sekali dan dapat dilakukan di pengadilan.

Di samping itu, pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berkaitan dengan data yang dihantar oleh VidFrom. Kami tidak memberikan hak untuk kandungan tersebut.

Oleh itu, VidFrom tidak akan bertanggungjawab terhadap pihak ketiga atau pengguna yang lain kerana kebenaran memuat turun kandungan. Kami hanya menawarkan sokongan teknikal.

Niat VidFrom untuk menghasilkan sandaran kandungan dalam talian yang boleh dimuat turun untuk tujuan pendidikan atau peribadi. Dengan kata lain, penggunaan yang adil.

Hubungi

Untuk sebarang pertanyaan, aduan, atau tuntutan yang berkaitan dengan Perkhidmatan, sila hubungi kami di Halaman Perhubungan.